Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności przyczepy rolniczej nr rej. PLT 107S, nr...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165066
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-12-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Bornego (sygn. akt I Ns 84/21) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę Jerzego Bornego zamieszkałego w m. Chudzyno 18, 09-210 Drobin własności przyczepy rolniczej nr rej. PLT 107S, nr ramy 56137. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.

drukuj ogłoszenie