Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydziałem Cywilnym, toczy sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie w prawie wł. nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Kopanina 12D w Chrzanowie

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34148201
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Chrzanowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 694/19 postępowanie z wniosku Wojciecha Kagana
o stwierdzenie nabycia przez Wojciecha i Marię Kagan przez zasiedzenie udziału
w wysokości 6/192 w prawie własności nieruchomości gruntowej nr 3288/3, o pow. 379 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ulicy Kopanina 12D w Chrzanowie, objętej KW KR1C/000064361/6, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Heleny Sojki, Anny Kowalskiej, Janiny Kowalskiej, Władysława Kowalskiego.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.
34148201
drukuj ogłoszenie