Ogłoszenie

W Sądzie Rej. w Szubinie Wydz. I Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruch. poł. w Kcyni przy ul. Sądowej 5

śląskie, Szubin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149145
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
89-200 Szubin
Ulica
Plac Wolności 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SZUBINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 97/21

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Szubinie w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 97/21 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Kcyni przy ul. Sądowej 5, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie, tom XVIII, na karcie 584 z wniosku Ryszarda Kirpy, której właścicielem był Franciszek Kujawski. Wzywa się właścicieli w/w nieruchomości lub ich spadkobierców, aby stawili się w terminie 3 m-cy od dnia wskazanego w ogłoszeniu w Sądzie i wykazali swoją własność, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione
34149145
drukuj ogłoszenie