Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym  Lublin ? Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kowaliku, Zofii Kowalik, Bronisławie Kowaliku i Czesławie Kowalik

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149174
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 490/21 toczy się z wniosku Czesławy Kuchciak postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kowaliku, Zofii Kowalik, Bronisławie Kowaliku i Czesławie Kowalik. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności zaś spadkobierców Czesławy Kowalik, córki Antoniego i Genowefy, zmarłej w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Świdniku i tam ostatnio stale zamieszkałej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia, stawili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34149174
drukuj ogłoszenie