Ogłoszenie

W Sądzie Rej. w Chełmnie z wniosku Protegat 1 NSFIZ siedziba Kraków toczy się postępowanie o nabycie spadku po Janinie Marii Szopieraj córce Jana i Franciszki z d. Łukasik

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149202
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Piekary 52
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Chełmnie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 248/20 toczy się sprawa z wniosku Protegat 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Marii Szopieraj z domu Szopieraj córce Jana i Franciszki z domu Łukasik, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Chełmnie, zmarłej dnia 31 października 2019 roku w Chełmnie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Chełmnie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34149202
drukuj ogłoszenie