Ogłoszenie

Przed Sadem Rejonowym w Łomży Wydziat Cywilny toczy sie postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Rutkowskie gm. Wizna, województwo podlaskie

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149179
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Łomży Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 742/21 z wniosku Franciszka Chylińskiego z udziałem Jana Chylińskiego, Jadwigi Dmochowskiej, Barbary Godlewskiej, Danuty Małkus, Tadeusza Wiśniewskiego, Daniela Zajkowskiego, Małgorzaty Zioło o zasiedzenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 29/2, położonej w miejscowości Rutkowskie, gm. Wizna, województwo podlaskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa własności do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, o ile zajdą ku temu przewidziane prawem przesłanki.
34149179
drukuj ogłoszenie