Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Stanisławie Klus

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149041
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1043/21 z wniosku Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rzeszowie przy udziale Jarosława Klusa i Mirosława Klusa, w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Krystynie Stanisławie Klus córce Józefa i Joanny, urodzonej 1 maja 1945 roku w Rzeszowie, zmarłej 4 lutego 2018 roku w Rzeszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku po wyżej wymienionej, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34149041
drukuj ogłoszenie