Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poł. w Bachórzu

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149044
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 712/21 toczy się postępowanie z wniosku Daniela Pyry i Dariusza Pyry o zasiedzenie nieruchomości położonych w Bachórzu, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, a to:
- działki nr 235 powstałej z części pgr 652/1 obj. nieznanym Lwh gm. kat. Bachórz
- działki nr 1937 powstałej z części pgr 267 i 359/13 obj. Lwh 441 gm. kat. Bachórz oraz z pgr 359/126 obj. Lwh 521 gm. kat. Bachórz, w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz Andrzeja Pyry, Marii z Pyrów Zeńczak, Józefa Pyry, Anieli z Błońskich Kośmider-Wąsowicz, Petroneli z Wąsowiczów Kociołko, Anieli z Wąsowiczów Głowacz, Andrzeja Wąsowicza po Antonim i Anieli z Wąsowiczów Szczur
- działki nr 2093/2 powstałej z części pgr 329/1 obj. nieznanym Lwh gm. kat. Bachórz.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny. W przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie wskazanych wyżej nieruchomości w drodze zasiedzenia, jeżeli zostanie udowodnione.
34149044
drukuj ogłoszenie