Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie toczy się sprawa o zasiedzenie prawa wł. nieruchomości dz. nr 1526/2 poł. w Rzeszowie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149274
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 699/21 toczy się sprawa z wniosku Andrzeja Grys, Tomasza Kochman, Kazimierza Kochman o zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 1526/2 położoną w Rzeszowie w dzielnicy Rzeszów - Wilkowyja Płd., obręb 219, o powierzchni 0,2223 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00007400/9.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału właścicieli, ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do powyższych nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
34149274
drukuj ogłoszenie