Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Zbigniewie Mazurczyku (Mazuryczyk)

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149278
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygnatura akt XI Ns 972/18
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziale XI Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu z udziałem Gminy Miejskiej w Przemyślu, Judyty Mazurczyk, Mai Kurzydło, Magdaleny Basicz, Eweliny Ben Atmane, Imene Ben Atmane, Rayana Ben Atmane, Sary Ben Atmane, Emilie Basicz, Eryka Drałaka o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Zbigniewie Mazurczyku (Mazurczyk) s. Mikołaja i Heleny, zmarłym 28 grudnia 2011 r. w Creteil (Francja), ostatnio stale zamieszkałym w Rzeszowie przy ulicy Bohaterów 32/25.
W skład majątku spadkowego po ww. osobie wchodzi m.in. nieruchomość położona w Przemyślu przy ulicy Sybiraków.
Wzywa się, aby spadkobiercy ww. osoby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34149278
drukuj ogłoszenie