Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia wł. nieruchomości poł. w Przegini Duchownej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34147361
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym toczy się do sygn. akt I Ns 303/20/K postępowanie z wniosku Zdzisława Frączka przy uczestnictwie Mirosława Frączka, Małgorzaty Hacieja i Krystyny Frączek w przedmiocie stwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości określonej jako działka 18/1, położonej w Przegini Duchownej, o powierzchni 0,12 ha. Dla nieruchomości tej nie jest prowadzona księga wieczysta ani samodzielny zbiór dokumentów. Działka numer 18/1 powstała z części parceli katastralnej pgr. 1964/2 i z części parceli katastralnej pgr. 1965 objętej dawną księgą wieczystą Lwh 29. Własność parceli katastralnej 1965 jest wpisana na rzecz Jana Rysia syna Antoniego w 14/96 częściach, Józefa Noworyty w 7/96 częściach, Marianny Noworytowej w 7/96 częściach, Jana Sroki w 1/3 części, Wincentego Krawackiego po 5/480 części, Władysława Kraweckiego po 5/480 części, Józefa Kraweckiego po 5/480 części, małoletniej Janiny Kraweckiej po 5/480 części, Józefa Kraweckiego w 5/480 części, Janiny Kraweckiej córki Kazimierza w 5/480 części, Władysława Sroki w 1/48 części, Stanisława Sroki w 1/48 części, Marii z Celejów Łatakowej w 7/120 częściach, małoletniego Józefa Celeja w 7/120 częściach, małoletniej Heleny Celejówny w 7/120 częściach, małoletniej Anny Celejówny w 7/120 częściach, małoletniej Agnieszki Celejówny w 7/120 częściach.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, w szczególności następców prawnych ww. osób, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
34147361
drukuj ogłoszenie