Ogłoszenie

Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe o zazwoleniu Wójtowi Gminy Kolbudy na złożenie do depozytu sądowego kwoty będącej odszkodowaniem za działkę nr 156/7

pomorskie, Kolbudy

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149594
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-802 Gdańsk
Ulica
3 Maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe

SzczegółySąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 roku wydanym w sprawie XII Ns 1408/20 zezwolił Wójtowi Gminy Kolbudy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 305,50 zł (trzysta pięć złotych pięćdziesiąt groszy), stanowiącej odszkodowanie przysługujące Edwardowi Muszyńskiemu, ustalone decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 16 października 2020 roku, sprostowaną postanowieniem Starosty Gdańskiego z dnia 28 października 2020 roku, związane z nabyciem z mocy prawa przez Gminę Kolbudy prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 156/7, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00001219/8, z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten ma zostać wydany spadkobiercom Edwarda Muszyńskiego na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia bądź prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Wzywa się osoby uprawnione do odebrania depozytu.
34149594
drukuj ogłoszenie