Ogłoszenie

W Sądzie Rej. Katowice-Zachód z wniosku Sebastiana Maj toczy się postępowaanie o nabycie spadku po Tadeuszu Chrzanowskim

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149273
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-010 Katowice
Ulica
Warszawska 45
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach pod sygn. akt I Ns 351/20 toczy się z wniosku Sebastiana Maj postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Chrzanowskim ur. 07.10.1929 r., zm. 21.02.2020 r. w Katowicach, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Katowicach. Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
Sędzia:
34149273
drukuj ogłoszenie