Ogłoszenie

Postępowanie przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich o stwierdzenie nabycia spadku po Henryce Witek

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165147
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 132/20 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracji Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryce Witek, zmarłej w dniu 14 czerwca 2015 r. w Górażdżach, ostatnio stale zamieszkałej w Gogolinie.

Wzywa się spadkobierców Henryki Witek, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie