Ogłoszenie

Postępowanie przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich z wniosku Moniki Lezuch o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165151
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 478/21 toczy się postępowanie z wniosku Moniki Lezuch o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Żywocicach obejmującej działkę nr 1108 z mapy 2 o powierzchni 0,1789 ha, stanowiącej grunt orny i zabudowania, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich nie prowadzi księgi wieczystej, a Starosta Krapkowicki prowadzi rejestr gruntów, numer jednostki rejestrowej G.441. Wzywa się spadkobierców właścicielki nieruchomości Marty Fischer, użytkowniczki Anny Krawiec lub inne osoby, które mają tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości.

drukuj ogłoszenie