Ogłoszenie

Postępowanie w Sądzie Rejonowym w Sierpcu o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Tadeuszu Wojciechowskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165152
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Jarosława Chochlińskiego (sygn. akt I Ns 217/21) o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Tadeuszu Wojciechowskim synu Józefa i Józefy zmarłego w dniu 23 maja 2013 r. w Sierpcu, ostatnio stale zamieszkałego w Sierpcu przy ul. Wincentego Witosa 5/57. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu

drukuj ogłoszenie