Ogłoszenie

Postępowanie przed Sądem Rejonowym w Płocku o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Władysławie Tomczyk

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165154
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Asekuracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Władysławie Tomczyk synu Władysława i Cecylii, urodzonego w Płocku 9 czerwca 1950 roku, zmarłego 28 lutego 2019 roku w Płocku, na stałe zamieszkałego przed śmiercią w Płocku. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po Tadeuszu Władysławie Tomczyk, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku - I Wydział Cywilny - jako sądu spadku i wykazali swoje prawo do spadku, w przeciwnym razie mogą zostać pominięciu w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

 

 

drukuj ogłoszenie