Ogłoszenie

W Sądzie Rej. w Mikołowie w Wydz. I C toczy się postępowanie z wniosku Mariana Kusia (Kuś) o zasiedzenie nieruch. poł. w Wyrach dz. geod. nr 318/10

śląskie, Mikołów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34149790
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
43-190 Mikołów
Ulica
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MIKOŁOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Mikołowie w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 146/21 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Kusia (Kuś) o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wyrach, stanowiącej działkę geodezyjną numer 318/10 o powierzchni 0,0694 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mikołowie księga wieczysta o numerze KA1M/00039780/7. Wnioskodawca jest posiadaczem tej nieruchomości.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Marty Gancarz, c. Franciszka i Karoliny, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawo własności do nieruchomości i udowodnili je, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie przez wnioskodawcę, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34149790
drukuj ogłoszenie