Ogłoszenie

Starosta Płocki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Łąck obręb Łąck

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150014
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

SzczegółyGGN.II.6821.87.2021
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI


Na podstawie art. 124 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5, 6 art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899),

Starosta Płocki
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Łąck obręb Łąck oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 678 o pow. 0,09 ha w związku z : "założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci kanalizacji kablowej zbudowanej z pakietu mikrorur typu DB 14/10 o średnicy całkowitej do 44mm oraz słupków telekomunikacyjnych o wym. 0,265*0,255m".
W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.
Zgłoszenia można dokonać na adres Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59 lub osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
strona 1 z 1
sprawę prowadzi: Sylwia Nawaz, tel. (24) 267-67-5
34150014
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: