Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Sławomirze Saganiaku

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150053
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 1433/21/K toczy się postępowanie z wniosku Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z udziałem Stanisława Tadeusza Saganiaka, Barbary Chuchro, Gminy Miejskiej Kraków, Dagmary Saganiak - Sokołowskiej, Agnieszki Kuklińskiej, Pauliny Kuklińskiej, Szymona Kuklińskiego, Daniela Sokołowskiego, Moniki Chuchro, Marii Saganiak, Jana Przybyła o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Sławomirze Saganiaku, nazwisko rodowe Saganiak, synu Tadeusza i Janiny, urodzonym w dniu 4.06.1953 r. w Krakowie, zmarłym w dniu 7.08.2019 r. w Krakowie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Kraków, ul. Podłącze 23/1.
Sąd wzywa spadkobierców Jerzego Sławomira Saganiaka, aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34150053
drukuj ogłoszenie