Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie wł. części działki gruntowej nr 407 poł. w Luszowicach

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150172
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 774/21 toczy się postępowanie z wniosku Renaty Sroki o stwierdzenie nabycia na rzecz wnioskodawczyni i jej małżonka Marka Sroki przez zasiedzenie własności części działki gruntowej o numerze 407, położonej w Luszowicach, w zakresie w jakim odpowiada ona parcelom katastralnym 2460/2 i 2459/1, objętym LWH 61 gm. kat. Regulice, gdzie jako właściciel wpisani są Józef Patra oraz Bronisław Bednarowicz i Bronisława z Czaków Bednarowiczowa.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych w/w osób, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym przypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione przez wnioskodawcę.
34150172
drukuj ogłoszenie