Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Honoracie Bernatt z d. Chybowska, córce Aleksandra i Anny

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150217
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie o sygn. akt VIII Ns 369/20 z wniosku Tomasza Bojarskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Honoracie Bernatt zd. Chybowska, córce Aleksandra i Anny, zmarłej w dniu 15 września 1996 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, by w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34150217
drukuj ogłoszenie