Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie z wniosku Sylwestra Szosta z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Piotrkowskiego, Gminy Wolbórz o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Żarnowica

łódzkie, Żarnowica, gm. wolbórz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150236
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Sylwestra Szosta z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Piotrkowskiego, Gminy Wolbórz o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 116/4, o powierzchni 0,0752 ha, położonej w obrębie 0033 Żarnowica, Gminie Wolbórz, w powiecie piotrkowskim, w woj. łódzkim, dla której nie jest prowadzona KW, toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 849/21, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.
34150236
drukuj ogłoszenie