Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Chełmie toczy się postępowanie o stwirdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ludwinów, województwo lubelskie, powiat chełmski

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150247
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 283/21
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Chełmie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 283/21 toczy się postępowanie z wniosku Anny Małaszuk z udziałem Edwarda Feliksa Walczuka, Haliny Janiny Walczuk, Bożeny Marty Gaińskiej i Jolanty Cichockiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 115, o powierzchni 1,47 ha, położonej w miejscowości Ludwinów, województwo lubelskie, powiat chełmski, jednostka ewidencyjna 060304_2, Dorohusk, obręb ewidencyjny 060304_2.0012, Ludwinów, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34150247
drukuj ogłoszenie