Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Lubartowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Abramowie

lubelskie, Lubartów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150231
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W LUBARTOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Lubartowie I Wydziałem Cywilnym toczy się w sprawie I Ns 120/20 postępowanie z wniosku aktualnego posiadacza Urszuli Mielechowicz o stwierdzenie nabycia przez nią przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Abramowie, województwo lubelskie, obręb 1 Abramów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 570 o powierzchni 0,04 ha. W przeszłości nieruchomość była w posiadaniu m.in. Juliana i Katarzyny małżonków Bogusz. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, a zwłaszcza następców prawnych właścicieli opisanej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się do Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34150231
drukuj ogłoszenie