Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Łomży toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Łomży

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150262
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 703/21 z wniosku Diecezji Łomżyńskiej o zasiedzenie nieruchomości składającej się z działki o nr. ewidencyjnym 10545 o pow. 3,0521 ha położonej w Łomży, województwo podlaskie, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, a która w chwili obecnej znajduje się w posiadaniu Diecezji Łomżyńskiej.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i wykazali swoją własność, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34150262
drukuj ogłoszenie