Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu I Wydział Cywilny ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie I Ns 407/20 z wniosku Skarbu Państwa - Państwowego...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165173
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Wągrowcu I Wydział Cywilny ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie I Ns 407/20 z wniosku Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia o zasiedzenie.

Przedmiotem sprawy jest ustalenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Niewiemko i Bukowiec, gmina Budzyń, oznaczonych jako działka nr 8197/2 o powierzchni 6,7500 ha, nr 8336/3 o powierzchni 7,8500 ha, nr 8337/4 o powierzchni 3,8400 ha oraz nr 8342/2 o powierzchni 9,0400 ha, dla których prowadzona była księga wieczysta dawna Niewiemko Tom III karta 45 oraz Bukowiec Tom III karta 68. Ujawnionym w księgach wieczystych dawnych właścicielem nieruchomości był Otto Baum.

W związku z powyższym Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa do rzeczy pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz wnioskodawcy w przypadku jego wykazania.

 

drukuj ogłoszenie