Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich, I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 332/21, dokonano złożenia do depozytu sądowego kwoty...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165174
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-01-2022

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich, I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 332/21, dokonano złożenia do depozytu sądowego kwoty 5.760 zł tytułem wynagrodzenia należnego Kamilowi Drobnemu za pracę w firmie „Diora" w Świdnicy.

W związku z tym Sąd wzywa uprawnionego, aby w ciągu 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosił się do tutejszego Sądu, udowodnił swoje prawa i odebrał depozyt, gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa.

 

drukuj ogłoszenie