Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt I Ns 574/21 z wniosku Polskich Sieci...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165176
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt I Ns 574/21 z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornie zostało wydane zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w kwocie pieniężnej w wysokości 388,20 zł tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2021 r. WIR.III.7570.955.2018.AT z tytułu szkód i zmniejszenia wartości nieruchomości położonej w Gminie Grudziądz, obręb Węgrowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 266/4 o pow. zajęcia terenu 779 m2, objętej księgą wieczystą TO1U/000034836/7, zaś depozyt ma zostać wydarty następcom prawnym zmarłego Zbigniewa Skóra, po wykazaniu ich następstwa prawnego po zmarłym. Sąd wzywa wierzyciela, aby odebrał depozyt w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.

drukuj ogłoszenie