Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt I Ns 637/21 z wniosku Gminy Lesznowola zostało...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165177
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt I Ns 637/21 z wniosku Gminy Lesznowola zostało wydane zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w kwocie pieniężnej w wysokości 34.339 zł tytułem odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę nr 1732/1 o pow. 0,0262 ha, położonej w obrębie Magdalenka, zaś depozyt ma zostać wydany na rzecz każdego, kto przedstawi tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości przed dniem 7 marca 2017 r., tj. dniem, w którym decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. stała się ostateczna.

Sąd wzywa wierzyciela, aby odebrał depozyt w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.

 

drukuj ogłoszenie