Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie I Ns 340/21 z wniosku Henryka Janiszewskiego z udziałem...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165182
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2022

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie I Ns 340/21 z wniosku Henryka Janiszewskiego z udziałem Elżbiety Iwasiw, Mireli Zagrodzkiej i Izabeli Ramskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Janiszewskiej, nazwisko rodowe Ściborek, córce Jakuba i Karoliny z domu Włodarczyk, zmarłej dnia 3 lipca 2015 roku w Raciborowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim, i Januszu Janiszewskim, nazwisko rodowe Janiszewski, synu Władysława i Ireny z domu Skurskiej, zmarłego dnia 18 stycznia 2021 roku w Piotrkowie Trybunalskim, ostatnio stale zamieszkałego w Piotrkowie Trybunalskim, wzywając zainteresowanych, w tym ewentualnych krewnych spadkodawców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swoje prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.

drukuj ogłoszenie