Ogłoszenie

W Sądzie Rej. w Mysłowicach z wniosku Marii Habrańskiej wszczęto postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruch. poł. w Mysłowicach

śląskie, Mysłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150541
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-400 Mysłowice
Ulica
Krakowska 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYSŁOWICACH

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Mysłowicach z wniosku Marii Habrańskiej zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 766/156, ujawnionej w księdze wieczystej tom Brzezinka XXXII wykaz L-1222 położonej w Mysłowicach, gdzie ujawnionym właścicielem jest Ludwik Piprek.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili swój udział w postępowaniu i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34150541
drukuj ogłoszenie