Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie toczy się postępowanie w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej we wsi Grabówka gm. Zambrów, powiat zambrowski

podlaskie, Zambrów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150859
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySĄD REJONOWY
W ZAMBROWIE
Dnia 4 stycznia 2022 r.
Sygn. akt I Ns 316/21
OGŁOSZENIE
"W Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 316/21 z wniosku Grażyny Garczarek toczy się postępowanie w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej we wsi Grabówka gm. Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 711 o łącznej powierzchni 0,7276 ha, wydzielonej w ramach scalenia gruntów przeprowadzonego w 1997 roku z działek nr 670 i 643 dla spadkobierców Wincentego Pawlickiego jako ekwiwalent za działkę nr 634. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Zambrowie i udowodnili swoje prawa. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane".
Asesor sądowy
Aleksandra Łapińska
34150859
drukuj ogłoszenie