Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny, ogłasza wszczęcie postępowania o uznanie za zmarłą Katarzynę Hnatio z domu Radochońska

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34151015
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 214/21
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku Marcina Łohy i Iwony Łohy o uznanie za zmarłą
- Katarzyny Hnatio z domu Radochońska, c. Jana i Ewy z domu Cieślak, ur. 6.01.1885 r. w Bolestraszycach, zam. w Bolestraszycach.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa osobę zaginioną, aby w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiła się w tut. Sądzie, gdyż w przeciwnym razie Sąd może uznać ją za zmarłą.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o Katarzynie Hnatio z domu Radochońska, aby w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w tut. Sądzie i w powyższym terminie przekazały je sądowi.
34151015
drukuj ogłoszenie