Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Obornikach, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poł. w Pacholewie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165193
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygnatura akt I Ns 6/21

W Sądzie Rejonowym w Obornikach, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 6/21 toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ZGODA" w Nieszawie o zasiedzenie nieruchomości: 1) o powierzchni 7,0523 ha, położonej w Pacholewie, w powiecie obornickim, w gminie Oborniki, w województwie wielkopolskim, składającej się z działki geodezyjnej nr 117/2, dla której aktualnie nie jest prowadzona żadna księga wieczysta, 2) o powierzchni 1,7395 ha, położonej w Pacholewie, w powiecie obornickim, w gminie Oborniki, w województwie wielkopolskim, składającej się z działki geodezyjnej nr 117/3, dla której aktualnie nie jest prowadzona żadna księga wieczysta.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Obornikach i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w sprawie o zasiedzenie.

 

 

drukuj ogłoszenie