Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wzywa zaint. w sprawie o stwierdz. nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruch. poł. w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165194
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wzywa zainteresowanych w sprawie z wniosku Tomasza Jaskólskiego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w Puszczykowie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00055138/7 (w księdze wieczystej jako właściciel wpisany jest Jerzy Alejnik), aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziale V Cywilnym do sprawy sygn. akt V Ns 1222/18, ponieważ w przypadku gdy w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże. Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

drukuj ogłoszenie