Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sewerynie Czesławie Stasiak

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165198
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 376/21, toczy się postępowanie z wniosku Mieczysława Kubiaka o stwierdzenie nabycia spadku po Sewerynie Czesławie Stasiak, zm. w dniu 19 listopada 2020 r. w Gniewkowie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu spadku i wykazali swe prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

drukuj ogłoszenie