Ogłoszenie

W tut. Sądzie Rejonowym w sprawie o sygn. akt II Ns 765/20 toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym Wiktorze Janie Palaczu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165201
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W tut. Sądzie Rejonowym w sprawie o sygn. akt II Ns 765/20 toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym Wiktorze Janie Palaczu, synu Jana i Janiny, urodzonym w dniu 11 lutego 1942 r. w miejscowości Boże, zamieszkałym ostatnio w Warszawie przy ul. Afrykańskiej 14 m. 97, zmarłym w Warszawie w dniu 18 lipca 2013 r., oraz po zmarłej Teresie Palacz z domu Koźlakiewicz, córce Wacława i Władysławy, urodzonej w dniu 2 października 1940 r. w miejscowości Małocin, zamieszkałej ostatnio w Warszawie przy ul. Afrykańskiej 14 m. 97, zmarłej w Warszawie w dniu 3 lipca 2017 r.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po ww. osobach, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po wymienionych osobach.

 

 

drukuj ogłoszenie