Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Zalewskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165203
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt VIII Ns 548/21 z wniosku Michała Rutkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Zalewskim, synu Leszka i Jadwigi, zmarłym w dniu 25 lipca 2021 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Lodzi przy ul. Niskiej 11/15 m. 26. W skład spadku wchodzi lokal mieszkalny nr 26 przy ul. Niskiej 11/15, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1M/00270294/4.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

drukuj ogłoszenie