Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 241/21 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165208
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-01-2022

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 241/21 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Strażacka 3 nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Strażackiej 3 o stwierdzenie nabycia spadku po Lucynie Jastrzębskiej, zmarłej dnia 13 sierpnia 2020 r. w Ząbkowicach Śląskich ostatnio stale zamieszkałej w Ząbkowicach Śląskich.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie Spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie