Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Zgierzu zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Anny Pawlak i Piotra Pawlaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165210
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Zgierzu zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 602/20 postępowanie z wniosku Anny Pawlak i Piotra Pawlaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez małżonków Annę i Pawła Pawlak do ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Polnej 7 i 8, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 100/2 i 116 o powierzchni 0,4444 ha. Nieruchomość objęta wnioskiem o zasiedzenie stanowi teren rekreacyjny. Nie jest dla niej prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkie osoby, by w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszeń zgłosiły się w tutejszym sądzie i udowodniły swoje prawo własności do wyżej wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie