Ogłoszenie

Zawiadomienie Starosty Oleskiego-uzupełnienie do projektu operatu opisowo-kartograficznego

opolskie, Olesno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34150716
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
46-300 Olesno
Ulica
PIELOKA 21
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNIE

SzczegółyZ A W I A D O M I E N I E
W uzupełnieniu do zawiadomienia Starosty Oleskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. nr GKM-I.6621.21.3.2021 informuję, że wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego obrębu ewidencyjnego 0089 - Myślina i 0092 - Turza, jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski będzie miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem przy ul. Powstańców Śląskich 6, 46-300 Olesno w dniach od 10 stycznia 2022 r. do dnia 28 stycznia 2022 r.
34150716
drukuj ogłoszenie