Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie zostało wszczęte postęp. w przedmiocie uznania za zmarłego Waldemara Bolesława Zygmunta Lubienieckiego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165223
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w sprawie o sygn. akt I Ns 59/21 z wniosku Wiesława Lubienieckiego zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie uznania za zmarłego Waldemara Bolesława Zygmunta Lubienieckiego, urodzonego dnia 2 maja 1928 r. w Warszawie, syna Feliksa i Władysławy, ostatnio przebywającego w obozie koncentracyjnym w Mittelbau-Dora w lutym 1945 r., a o którym brak wiadomości od dnia 11 kwietnia 1945 r.

Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie trzech miesięcy zgłosił się do Sądu Rejonowego w Piasecznie, bowiem w przeciwnym razie może zostać uznany za zmarłego.

Sąd wzywa też wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi Rejonowemu w Piasecznie.

 

 

drukuj ogłoszenie