Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Turku toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia udziału w nieruchomości gruntowej, poł. Dziewiątka

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165225
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygnatura akt I Ns 473/20

(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Turku toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Arlety Katarzyny Schneider, Magdaleny Brzozowskiej, Bernarda Budy, Piotra Budy, Dominiki Ambroziak o stwierdzenie zasiedzenia udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dziewiątka, gmina Kawęczyn, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 8/1, o obszarze 2,30 ha.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Władysławy Piechota oraz Stefana Gromadzińskiego - dzieci Antoniny Gromadzińskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Turku i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

 

 

drukuj ogłoszenie