Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia wł. nieruchomości poł. w Sieniawie

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34151105
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą I Ns 632/21 toczy się postępowanie z wniosku Eugeniusza Gac z udziałem Józefa Gaca i innych o stwierdzenie nabycia przez uwłaszczenie prawa własności nieruchomości położonej w Sieniawie, gmina Rymanów, składającej się z działki nr 358 o powierzchni 57 arów objętej księgą wieczystą nr KS1K/00054576/4, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Marii Pilip c. Pawła i Anny.
W związku z powyższym sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności Marię Pilip c. Pawła i Anny, a jeżeli ona nie żyje, to jej następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia prawa własności przez uwłaszczenie.
34151105
drukuj ogłoszenie