Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości - grunty rolne, poł. w Harcie gm. Dynów

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34151109
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 619/18 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Teresy Nowak o zasiedzenie nieruchomości 3220 (grunty rolne zabudowane, łąki trwałe) o pow. 0,1213 ha, położonej w Harcie gm. Dynów, powstałej ze zmiany oznaczenia działki 4764 powstałej ze zmiany oznaczenia pgr: 1683/1 objętej zam. Lwh 1090 gm. kat. Harta, stanowiącej współwłasność: Józefa Kocaj w 20/32 części, Michała Kocaj w 6/32 części, Zofii Kocaj w 3/32 części, Franciszka Kocaj w 3/32 części.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia.
34151109
drukuj ogłoszenie