Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku zawisła sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie Uhowo, Gmina Łapy, województwo Podlaskie

podlaskie, Uhowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34151505
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym zawisła sprawa z wniosku Józefa Eugeniusza Goździka, sygn. akt II Ns 743/21, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 20/3, o powierzchni 0,0275 ha, położonej w obrębie 23 Uhowo, gmina Łapy, województwo podlaskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34151505
drukuj ogłoszenie