Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin Zachód toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zsiedzenie, położonej przy ul. Nadbystrzyckiej 20C w Lublinie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34151430
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie toczy się postępowanie pod sygnaturą I Ns 456/20 z wniosku Józefa Karkuta o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie przez Mariana Karkuta, syna Kazimierza i Reginy, z dniem 31 grudnia 2006 roku, nieruchomości położonej przy ul. Nadbystrzyckiej 20C w Lublinie, w województwie lubelskim, o powierzchni 0,0082 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 63, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym o pow. użytkowej 36 m2. Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34151430
drukuj ogłoszenie