Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziałem Cywilnym, toczy sie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Antonim Nycz

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34151654
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny zawiadamia, że do sygn. akt I Ns 558/21 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Klewińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AK-PARTNER Andrzej Klewiński o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Antonim Nycz, synu Zdzisława i Leokadii z domu Winiarz, zmarłym w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałym w Przemyślu, woj. podkarpackie.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, a w szczególności spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
34151654
drukuj ogłoszenie