Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin Zachód toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej przy ul. Zegadłowicz 10 W Lublinie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34151440
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie toczy się postępowanie pod sygnaturą I Ns
274/21 z wniosku Aleksandry Jakubczyk i Tadeusza Jakubczyka z udziałem Jadwigi Suszek, Anety
Stasiak, Mileny Suszek, Adriana Szacoń i Elżbiety Żyradzkiej o stwierdzenie nabycia własności
nieruchomości przez zasiedzenie przez Aleksandrę Elżbietę Jakubczyk oraz Tadeusza Jakubczyka na
zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej do majątku wspólnego, z dniem 7 czerwca 2014 roku,
udziału w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Zegadłowicza 10 w
Lublinie, woj. lubelskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 79/3, o pow. 0,0524 ha, dla
której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00014168/4, w miejsce wpisanego do księgi wieczystej udziału
Heleny Szewczyk, córki Piotra i Marianny. Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, aby w
terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż
w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie
ono udowodnione.
34151440
drukuj ogłoszenie